Waterstofeconomie in de versnelling

In het klimaatakkoord staat dat waterstof op de middellange (2030) en lange (2050) termijn een aantal cruciale functies in het energie- en grondstoffensysteem moet kunnen vervullen. Zoals de  productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, opslag en transport  En distributie van waterstof als toepassing voor weersonafhankelijke energievoorziening voor de  industrie en de gebouwde omgeving.

 

De kennis en infrastructuur voor het gebruik van groene waterstof zijn in Nederland aanwezig. En het ligt geografische goed op de Europese kaart. Nederland kan zelfs een Europees leidende positie innemen vanwege die uitgangspositie.

En die uitgangspositie begint in Noord-Nederland!

 

Noord-Nederland heeft als eerste regio, een subsidie van € 20 miljoen gekregen van de Europese Commissie voor Hydrogen Valley ( naar het model van Silicon Valley). Overheden en bedrijven investeren nog eens € 70 miljoen. Hiermee worden Groningen, Drenthe en Friesland, Europese waterstofkoplopers!

 

Hydrogen Valley

Hydrogen Valley is een zesjarig Europees programma waarin ruim dertig publieke en private partijen bouwen aan de waterstofeconomie. Van grootschalige productie van groene waterstof tot de uitbreiding van het aantal waterstofvoertuigen en -tankstations. En van ondergrondse waterstofopslag tot waterstof om woonwijken te kunnen verwarmen.  Al deze initiatieven worden in de Hydrogen Valley in samenhang ontwikkeld. Zo wordt de regio internationaal  dé voorbeeldregio voor waterstof.

 

'Wacht veranderingen niet af, veroorzaak ze zelf'

 

Die uitspraak van wethouder Guido Rink tijdens het New eMMergycongres van 2019, krijgt  een vervolg tijdens New eMMergy 2020. Veranderingen veroorzaken begint met eigen initiatief en wordt succesvol door samenwerken. De dynamiek is groot en het de wil om samen te werken en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen evenzo. Die kennis en bevlogenheid willen we voor het voetlicht brengen tijdens het congres.

Waarbij we vragen willen beantwoorden als:
  • Waarom heeft Nederland een voorsprong ten opzichte van Europa? Hoe kijken Europese beleidsmakers daar naar?
  • Hoe verzilveren we de technologische en infrastructurele voorsprong en pakken we een leidende rol in Europa?
  • Hoe kijken grote multinationals zoals vliegmaatschappijen, busmaatschappijen en autofabrikanten naar de kansen van waterstof?
  • Hoe zien de grote koepelorganisaties de kennisbehoefte en de groei van werkgelegenheid?
  • En hoe kunnen bedrijven uit de traditionele en nieuwe energiesector  profiteren en aanhaken?

 

We ontmoeten elkaar online of offline

Corona lijkt op dit moment onder controle; dat geeft ons ruimte om het congres meer en meer fysiek in te vullen in het Atlastheater. Maar natuurlijk ontwikkelen we meerdere scenario's: het aanbieden van online componenten van het congres of een hybridevariant waarbij u zelf de keuze kunt maken of u het congres online volgt of in het theater aanwezig bent.

Op 1 juli aanstaande worden de maatregelen mogelijk weer versoepelt. Met inachtneming van de RIVM maatregelen anticiperen wij hierop in de organisatie van het congres.