Vragen gesteld aan- en beantwoord door Nico van Dooren: Haven Rotterdam

 

Is er al kans op een sde subsidie op waterstof in de open om producenten  en verbruikers, ondernemers in bijvoorbeeld zwaar  transport,  ook een sluitende businesscase  te kunnen garanderen  op de korte termijn.
De SDE++ regeling is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.
De kosten voor het opwekken van duurzame energie zijn nu nog vaak hoger dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Daardoor is het niet altijd mogelijk een rendabele business case te krijgen met het opwekken van duurzame energie. De SDE++ regeling vergoedt het gat tussen de marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de duurzame energie.
De regeling beoogt op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie te realiseren. Dit betekent dat alle technieken met elkaar concurreren op kosteneffectiviteit, waarbij de goedkoopste technieken vervolgens het geld krijgen. Zo wordt de meeste CO2-reductie per euro subsidie gerealiseerd.
Waterstof legt het in die competitie nu nog af tegen zon, wind, CCS etc.

Vindt u het niet ook belangrijk te beseffen dat er geen 1-op-1 relatie is tussen elektrisch vermogen en de hoeveelheid ton waterstof die geproduceerd kan worden? De bedrijfstijd van de duurzame productie is toch immers een cruciale parameter?    
Vanuit die gedachte zijn wij er ook voorstander van om 2 GW extra wind op zee te koppelen aan elektrolyse voor de productie van CO2-vrije, groene waterstof. Daarmee zit je dan ook de vergroening van het elektriciteitsgebruik in bijvoorbeeld huishoudens niet in de weg.


Ik hoor u toch meer "stedelijk"- Rotterdams inzetten, dan op gerichte nationale samenwerking. Waarom niet één NL poort op 2 locaties met goede taakverdeling? We zijn zo'n klein land in EU!     
Ik was door de organisatie van het congres vooral gevraagd in hoeverre ontwikkelingen in Rotterdam ook een internationale relatie hebben, dus hoe de Rotterdam als energiehaven van fossiele bronnen dit in de toekomst ook zou kunnen blijven op basis van nieuwe, duurzame energiebronnen en energiedragers. De focus van Havenbedrijf Rotterdam ligt  natuurlijk primair bij de ontwikkeling en verduurzaming van industrie in het havenindustriegebied. De uitvoering gebeurt in samenwerking met vele partners, door het gehele land. Bijvoorbeeld met Gasunie waar het gaat over de infrastructuur van waterstof, of eveneens met Gasunie over de komst van een waterstofbeurs in Nederland voor de verhandeling van waterstof.

 

In 2025 zouden er 1000x trucks op waterstof rond moeten rijden, waarvan 500x vanuit Rotterdam. Hoeveel trucks rijden er ondertussen en is het doel nog haalbaar?    
Er wordt een keten opgezet van brandstofceltechniek leverancier, vrachtwagenbouwers, transportbedrijven, verladers, tankstations, waterstofproducenten etc. Op dit moment rijden er in Rotterdam nog geen trucks op waterstof, maar ik acht het doel zeker haalbaar. Grote aantallen verwacht ik pas op de weg in 2024-2025. Vooralsnog richten we ons op de financiële onderbouwing, organiseren en aanpassing van regelgeving.