18 november 2021

De zevende editie van New eMMergy staat in het tekenen van koppelen/verbinden.

 

Het gezegde 'De kosten gaan voor de baat', kennen we allemaal. Het gaat zeker op voor alle (financiële) inspanningen die gedaan worden in de energietransitie. Grote investeringen zijn nodig aan de voorkant van de systemen. Dat vraagt moedige besluiten van bedrijven die betrokken zijn bij een onderdeel van de infrastructuur. 

Kunnen we als we slim samenwerken door kennis en infrastructuur met elkaar te verbinden, aan elkaar te koppelen sneller, met beduidend minder kosten onze doelstellingen beter halen? Wordt waterstof sneller betaalbaar voor de industrie als de gehele infrastructuur in samenhang gebouwd is?

Zou het verbinden/koppelen van systemen tot één nieuw (eco)systeem de grote stap voorwaarts zijn in de energietransitie? Vragen die zeker gesteld gaan worden tijdens het volgende congres.


Vanuit het  thema verbinden/koppelen zijn er  drie deelprogramma's tijdens New eMMergy: Financiering en subsidies, Geothermie en Waterstof.

 

Financiering en subsidies  

Om te groeien en kansen maximaal te benutten is financiering nodig. Maar elke vorm van financiering of het verkrijgen van een subsidie heeft zijn eigen voorwaarden, voor- en nadelen. Er is veel geld beschikbaar, Europees geld en regionaal geld. Hoe vind je als ondernemer in de energiesector nu de financieringsvorm die bij jouw bedrijf past? Welke subsidies zijn interessant voor je bedrijf? Tijdens New eMMergy laten we sprekers aan het woord en organiseren we een praktische masterclass Financiering en Subsidies om gericht informatie en tools te geven. We sluiten dit dagdeel af met een netwerkmarkt waar je bedrijven kunt ontmoeten die je verder kunnen helpen in het verkrijgen van de juiste financiering of subsidie.

 

Geothermie 

De Nederlandse ondergrond speelt een belangrijke rol bij de energietransitie: geothermie, een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de (lichte) industrie. Op dit moment worden een aantal grotere aardwarmte projecten ontwikkeld of gaan de fase van businesscase in. In Friesland, Drenthe en Overijssel worden grotere projecten ontwikkeld. Het verwarmen van woonwijken met aardwarmte bijvoorbeeld. Tijdens New eMMergy brengen we ze voor het voetlicht; wat zijn do en don'ts, hoe verbind je alle partijen die betrokken zijn bij een geothermieproject? Hoe koppel je systemen aan elkaar?

 

Waterstof

Daar waar projecten eerst nog in ontwikkelfase waren, wordt voortvarend verder gewerkt aan systemen, productie en koppelingen. Waterstof is een van de interessante energiedragers om Co2 neutraal in onze energiebehoeften te voorzien. De ontwikkelingen gaan snel en er zijn vele interessante kennisupdates te verwachten bijvoorbeeld over HEAVENN: wat zijn de vorderingen in Hydrogen Valley?

   

Netwerkmarkt

Belangrijk ook  is het weer kunnen ontmoeten van elkaar. Deze editie dus volop ruimte om te netwerken tijdens de verschillende netwerkmarkten aan het einde van de programma's