6 en 7 april 2022

Het programma


Succesvolle energietransitie; verbinding van de keten


Ochtendprogramma 7 april: 9.30-12.30 uur

Machiel Mulder

 

Jorg Gigler

 

 

 

 

 

Ruud Cino

 

 

 

 

 

 

 

Tjisse Stelpstra, Marijn Kleverlaan en Owen Huisman

 

 

 

 

 

 

Ecosystemen voor waterstof: van slakkengang naar sprint!

 

 

 

 

Geothermie, de wisselwerking tussen bovengrond en ondergrond

 


 

 

 

 

Facilitators en incubators van de energietransitie


  Energietransitie in tijden van hoge energieprijzen: wat zijn de gevolgen?

 

Wat zijn de ontwikkelingen van de ecosystemen rondom waterstof. Jörg Gigler schetst de historie, geeft de stand van zaken en blikt vooruit naar de toekomst. Hij gaat in op het belang van goed ontwikkelde ecosystemen die cruciaal zijn om waterstof succesvol te maken en grootschalig te laten bijdragen aan de energietransitie.

 

Geothermie kan in potentie voorzien in 30% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Maar om op te schalen moeten dan wel vraag en het aanbod goed afgestemd worden. Ruud Cino gaat in op de vraag hoe we dat met elkaar kunnen doen en wat de rol is van marktpartijen, EBN en decentrale overheden. Hij legt de relatie met de discussies rond de aanpassing van de Warmtewet en de vraag hoe we voorkomen dat een partij te dominant wordt op de markt van warmte en in het bijzonder geothermie.

 

 

 

 Middagprogramma 7 april geothermie 13.30-16.30 uur

Herman Exalto

 

 

 

 

 

 

Marc Nijmeijer

 

 

 

 

Nico Kuipers

 

 

 Andre Mol

 

 

 

 

 

Bert Wassink, Jeroen van Duin, Biense Dijkstra, Ernst Japikse, Willem Lenglet, Herman Exalto en Theo Peters

 

 

 

Aardwarmte, essentiële ingrediënt voor de energietransitie-cocktail

 

 

 

 

Kansen en bedreigingen voor geothermie in Nederland

 

 

 

Hergebruik putten voor geothermie: de praktijk.

 

Luc-geothermie, de aardwarmte oplossing voor goedkope verwarming

 

 

 

 

Warmte van Leeuwarden

 

 

 

Aardwarmte heeft de potentie om 25% van de gebouwen en woningen en maar liefst 50% van de glastuinbouw te verduurzamen. Daarmee kan een enorme stap gezet worden, weg van CO2-uitstoot en weg van onze afhankelijkheid van aardgas. Waar staat we in Nederland als het gaat om aardwarmte? Wat zijn de kansen en maken we voldoende vaart?


Hoewel geothermie in West-Europa goed past in de energiemix, verlopen de ontwikkeling van nieuwe projecten veelal langzaam. Wat zijn implicaties en kansen voor versnelling in Nederland? Hoe kunnen bestaande structuren en digitalisatie uit de fossiele sector benut worden voor de versnelling van geothermie?

 

Hoe gebruik je oude gasputten om aardwarmte te kunnen leveren aan een tuinbouwgebied. Project Klazienaveen

 

Met een portefeuille van “kleine” warmte-afnemers zullen GGN BV en haar partners aantonen dat verwarming in de toekomst steeds goedkoper wordt. Door de putten optimaal af te stemmen op de lokale warmtepotentie, gebruikt te maken van zeer lage injectiedruk, laag debiet en roestvrij staal, ontstaat een robuuste installatie voor een behapbare investering.

 

In Leeuwarden wordt hard gewerkt aan een ambitieus plan om met geothermie de bestaande warmtenetten uit te breiden. Bouwgroep Dijkstra, Shell, de gemeente, EBN en Ennatuurlijk werken hierin nauw samen. Van 1ste initiatief, wat er allemaal bijkomt kijken tot en met de eerste afnemers komt aan bod in deze bijdrage. Een prachtig voorbeeld van het verbinden van de keten.

 Middagprogramma 7 april waterstof 13.30-16.30 uur

Andre Faaij

 

 

 

 

 

 

 

René Schutte,

 

 

 

 

 

 

Harry Eshuis, Eddy Veenstra, Bastiaan Meijer en Michiel Ottevanger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerom Janssen en
Henk Schimmel

 

 Patrick Cnubben

 

 

 

 

 

 

 

Mark Breed en
Robert Jan Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterstofcarrousel met o.a.  bijdragen van

Enexis, Getec, Orangegas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HyNorth

 

 

 

 

 

 

De ontwikkeling van groene energiehubs in Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netcongestie; wat is het, hoe erg is het, en wat kun je eraan doen?

 

 Heavenn Crossborder

 

 

 

 

 

 

 

Twaron reinforced thermoplastic Soluforce pipes – The connection to a sustainable future

 

 

 

 

 

 

 

Waterstof in de praktijk

 

 


Waterstof lijkt DE oplossing voor de energievoorziening van de toekomst. De term ‘’waterstofeconomie’’ valt (weer) geregeld. Er is veel te zeggen voor een grote rol van waterstof in een duurzame energievoorziening en de perspectieven zijn veelbelovend. Maar er zijn ook veel randvoorwaarden om dat ook te laten gebeuren. Waterstof staat niet op zichzelf en is onderdeel van een energiesysteem waarin heel veel opties, technologieën en infrastructuur een bijdrage moeten en zullen leveren.  Wat is de waarschijnlijke rol van waterstof in de energietransitie en waar dat vooral van afhangt?

 

 

 HyNorth zet zich in, met steun van het regionaal bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, als ketenregisseur om de ontwikkeling van waterstofketens in Noord-Nederland aan te jagen. René Schutte, vertelt hoe HyNorth  – als transformatie & coördinatie office - aan de slag gaat met de realisatie van het Investeringsplan Waterstof in Noord-Nederland, waarin meer dan 50 partijen aan een waterstof eco-systeem van 10 miljard euro werken.

 

GZI Next laat in het “klein” zien welke voordelen groene waterstof heeft bij systeemintegratie en verduurzaming. De eerste stappen zijn gezet met het zonnepark en het waterstof vulpunt. De volgende stap is het helpen van de industrie om de stap naar groene waterstof te maken en realiseren van een innovatieve, groene waterstofhub.
Op de Energiecampus Leeuwarden wordt het energiesysteem van de toekomst ontwikkeld. Het slimme energienet koppelt warmte-, gas-, waterstof- en elektriciteitsvraag en -aanbod met elkaar. Zo ontstaat een efficiënt energiesysteem, waar pieken tussen de energiedragers worden gebalanceerd.
In zowel Steenwijk als Hoogeveen werken RENDO en N-TRA, samen met verschillende partners, aan de ontwikkeling van lokale energyhubs. Deze hubs integreren, met gebruik maken van de bestaande infrastructuur, het elektriciteit- en gasnetwerk waardoor vraag en aanbod flexibel op elkaar kan worden afgestemd.

Oplossingen om netcongestie tegen te gaan door op strategische plekken groene waterstof te produceren op momenten van overproductie van elektriciteit.

Tijdens de State of the Union in september 2020 gaf president van der Leijden aan dat ze  meer Hydrogen Valley’s ziet ontstaan in Europa. De Hydrogen Valleys’s geven invulling aan de opgave die de European Green Deal is beschreven. Noord-Nederland is met het project HEAVENN met recht uitgeroepen tot de eerste Hydrogen Valley van Europa. Samen met buurlanden zetten we de stap naar een grensoverschrijdende Hydrogen Valley. De achtergronden, aanpak en de ontwikkelingen die hier spelen worden toegelicht.

 

Vezelversterkte thermoplastische buizen (RTP's) worden steeds vaker gebruikt voor de distributie van olie en gas en zijn ook interessant voor de distributie van water, waterstof en koolstofdioxide. De voordelen van RTP's staan vooral bekend om hun niet-corrosieve eigenschappen, lage onderhoudsvereisten en installatiegemak.
In vergelijk met een stalen pijpleiding heeft het RTP-concept meer te bieden bij toepassingen in de pijpleidinginfrastructuur. RTP's zijn lichter, oprolbaar in lange lengtes, gemakkelijker te transporteren, flexibel en vergen minder inspanningen ter plaatse en hebben minder plotgrootte voor installatie. Al met al leidt dit tot een vermindering van het brandstofverbruik en de kosten voor on-site apparatuur en arbeid, evenals een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk.

 

Welke concrete projecten worden op dit moment uitgevoerd op het gebied van mobiliteit (Orangegas), bebouwde omgeving (waterstofwijk Wagenborgen), industrie (Getec) en transport.

 

 Middagprogramma 6 april : Financiering & subsidies 13.30-16.30 uur

 

Bert Stuij

 

 

 

 

 

 Luc Hulsman

 

 

 

Martin Weissmann

 

 

 

 

Sjoerd van Dijk

 

 

 

Maarten Bunnik

 

 

 

 

 

 

 

Klaas Kooistra

 

 

 

 

 

Abo Rassa

 

 

 

 

 

 

Alain le Loux

 

 

 

 

 

Jannes Kalfsbeek

Finance the energy transition, overview financiering en subsidies

 

 

 

 

 Het nieuwe EFRO programma

 

 

 

Financieringsloket – Topsector Energie: Het financieringslandschap voor innovatieve bedrijven

 

 

Financiële ondersteuning overheid  / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Laagdrempelig financieren van de energietransitie en circulaire economie

 

 

 

 

 

 

Financieringsmogelijkheden vanuit de  NOM
    

 

 

 

Financing the transition - A Blended approach

 

 

 

 


  De 10 valkuilen voor start-ups

 

 

 

 


New Energy Coalition in het Enterprise Europe Network: Samenwerken en innoveren in Europa

Het financieren van de energietransitie is een forse opgave voor de komende decennia. Financiering is nodig voor innovatie, maar evengoed voor investeringen. De transitie lukt alleen als overheidsfinanciering en private financiering elkaar vinden en versterken. In deze bijdrage een 'kort' overzicht  van de financieringsmogelijkheden, en wordt de onderlinge samenhang geschetst.

 

 EFRO (506 miljoen euro) is in Nederland bedoeld voor twee doelen: innovatie en koolstofarme economie. Het geld is vooral bestemd voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)

 

De Topsector Energie is actief betrokken rondom de MOOI, HER en DEI subsidie. Echter, voor elke subsidieaanvraag is het noodzakelijk ‘eigen’ financiering mee te brengen. Het Financieringsloket helpt ondernemers bij het vinden van deze private financiering.

 

Wat doet het RVO in het ondersteunen van ondernemers en ondernemingen in hun zoektocht naar (financiële) ondersteuning voor de verdere opschaling van de verduurzaming van hun bedrijf en activiteiten.

 

Het Energiefonds Drenthe helpt organisaties en ondernemers om, op basis van hun investeringsplan, een passend financieringsplan te maken. Dit op de thema’s energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Wij verstrekken leningen in samenwerking  met overige financiers. Naast het verstrekken van leningen verzorgen wij ook warme introducties bij adviseurs of alternatieve financiers. We werken nauw samen met provincie Drenthe,‘Ik ben Drentse ondernemer’ en MKB fonds Drenthe.

 

 De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) heeft tot doel de economie te versterken in Groningen, Friesland en Drenthe. In deze presentatie ligt de focus op investeren: de NOM verstrekt risicokapitaal aan onder andere vroege fase ondernemingen. Dit type onderneming kenmerkt zich door technologieën met potentie, maar nog te hoog risico voor veel andere financiers om in te investeren.

Invest-NL staat voor ‘financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt’ .
De energietransitie vraagt om grote en complexe investeringen die niet van de grond komen als we niet samen werken en verschillende financieringsvormen bij elkaar brengen. Invest-NL ontwikkelt samen met de initiatiefnemers en andere financiële partners blended finance instrumenten en mogelijkheden om projecten van de kant te krijgen.

Hoe maak je een goede inschatting van de marktpotentie? Hoe zorg je voor een goed prijsmodel richting de markt? Wat is Business Model Testing? Wat kost het om een klant binnen te halen? Hoe kan een bedrijf gewaardeerd worden en wat zijn de valkuilen bij het aantrekken van extern kapitaal? Wat zijn de grootste fouten die een start-up kan maken?

 

De Europese Unie biedt veel kansen voor samenwerking en mogelijkheden voor financiering en subsidie van onderzoek en innovatie. Maar waar te starten bij het vinden van partners en welke subsidies zijn geschikt? New Energy Coalition is partner in Europa’s grootste MKB ondersteuningsnetwerk: Enterprise Europe Network (EEN). Het netwerk biedt praktische informatie en ondersteuning aan bedrijven die internationaal willen samenwerken en innoveren  in Europa

 

 Netwerkmarkt

Het  programma van 6 april wordt afgesloten met een netwerkmarkt waar u de bedrijven van de deelnemende sprekers en andere financiële instellingen rechtstreeks kunt ontmoeten.

Matchmaking

Na afloop van het congres van woensdagmiddag 6 april organiseren we matchmakesessies met de organisaties/sprekers van het middagcongres. Wilt u direct doorpraten over de mogelijkheden voor uw bedrijf/idee? Dan kan dat. Als u zich heeft ingeschreven voor het congres van woensdagmiddag ontvangt u een mail waarin u kunt aangeven met wie u graag nog een persoonlijke afspraak wilt. U kunt met maximaal vier organisaties/sprekers nog op deze middag een afspraak maken.

 Machiel Mulder

 

Jorg Gigler,  

 

 

 

 

 

 Ruud Cino

 

 

 

 

 

 

Martijn Kleverlaan, NAM,

Owen Huisman, NEC,

Tjisse Stelpstra, Provincie Drenthe,