Just Transition Fund, kansen om te investeren


In januari 2020 maakte de Europese Commissie bekend dat, als onderdeel van de Green Deal er een Just Transition Fund komt.
Het fonds is bedoeld om een rechtvaardige groene transitie te bewerkstelligen met name in kwetsbare en achterlopende regio’s en sectoren. In december 2020 is er door het Europees Parlement een politiek akkoord gesloten over dit fonds voor een rechtvaardige transitie.

 

Groot deel naar Groningen
De Europese Commissie is van mening dat de provincie Groningen het grootste deel van het Just Transition Fund (JTF) in Nederland moet krijgen. Dit wordt voorgesteld in een bijlage (D) bij het landenrapport voor het Europees Semester. Door de stop op de winning van aardgas en de uitdagingen op het gebied van emissiereductie wordt Groningen waarschijnlijk het meest getroffen door de klimaat- en energietransitie. De transitie kan in Groningen eveneens leiden tot een verlies van 20.000 banen. In het landverslag wordt specifiek het gebied Delfzijl/Eemshaven genoemd vanwege de grote koolstof-intensieve sector.

 

Nederlandse regio’s
Andere belangrijke gebieden van emissie-intensieve industrieën in Nederland die worden genoemd  in het landenrapport zijn het Noordzeekanaalgebied, Rotterdam en West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. Deze gebieden staan voor belangrijke uitdagingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen gezien de Nederlandse doelstellingen voor emissiereductie voor 2030 en 2050. Samenwerkingen tussen sectoren en bedrijven in deze regio’s bieden volgens de Commissie goede perspectieven voor innovaties om de CO2-uitstoot te verminderen en voor de ontwikkeling van alternatieve duurzame economische activiteiten. Transitie-effecten zullen de arbeidsmarkt beïnvloeden en veranderen, waardoor er behoefte is aan om- en bijscholing.


De kansen voor investeringen
Het JTF moet mogelijkheden gaan bieden voor investeringen op het gebied van onderzoek & innovatie en het bevorderen van geavanceerde technologieën; inzet van technologie en infrastructuur voor betaalbare schone energie; en omscholing en bijscholing van werknemers.Nieuwsbrief 

Ontvang je onze nieuwsbrief al? Klik hier en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.