De Green Deal en de kansen voor (Noord)-nederland

 

Diederik Samson, kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, levert een bijdrage aan het New eMMergy congres. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Green Deal en de Europese Klimaatwet. Uiteraard gaat zijn  bijdrage over de Europese Green Deal en de kansen daarbij voor (Noord-) Nederland.

 

Green Deal

 De Europese Green Deal is de routekaart om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken. Dat lukt alleen als men op alle beleidsdomeinen, de klimaat- en

milieuproblemen aangrijpt als een kans om de transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken. De routekaart met  actieplan geeft aan welke investeringen en financiële instrumenten daarvoor nodig zijn.

 

Miljarden voor waterstof in Green Deal

 De EU zet via haar Green Deal groot in op duurzame energie de komende decennia. Vooral waterstof krijgt hierin een leidende rol, bleek  afgelopen zomer bij een toelichting van de goedgekeurde plannen. Waterstof is daarmee in één klap de belangrijkste pijler in de vergroeningsambities van Europa. De Europese Unie bestemt tot 2050 via haar Green Deal 180 tot 470 miljard euro  voor waterstof.

 

EU-waterstofstrategie

Waterstof moet helpen om de industrie, de vervoersector, de elektriciteitsproductie en gebouwen in heel Europa koolstofarm te maken. In de EU-waterstofstrategie wordt beschreven hoe het potentieel van waterstof kan worden ontsloten door middel van investeringen, regulering, opbouw van de markt, via onderzoek en innovatie.


Hydrogen Valley

Noord-Nederland krijgt als eerste regio subsidie voor hun zogenoemde Hydrogen Valley, naar het model van Silicon Valley in de Amerikaanse staat Californië. Hiermee worden Groningen, Drenthe en Friesland Europese waterstofkoplopers. De Europese Commissie heeft het project geselecteerd voor een subsidie van € 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van € 70 miljoen euro. De totale projectomvang komt daarmee op circa € 90 miljoen euro. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland.


New Energy Coalition en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland waren de aanjagers in de aanvraag, die is ondersteund door meer dan 65 nationale en internationale partijen van Californië tot aan Japan en Nieuw-Zeeland. Het HEAVENN-project is uniek omdat het de hele waterstofketen omvat en plaatsvindt in een geografische regio.

Hydrogen Valley is een zesjarig Europees programma waarin ruim dertig publieke en private partijen bouwen aan waterstof in Noord-Nederland. Van grootschalige productie van waterstof tot de uitbreiding van het aantal waterstofvoertuigen en -tankstations. En van ondergrondse waterstofopslag tot waterstof om een woonwijk te verwarmen. Al deze initiatieven worden in de Hydrogen Valley in samenhang ontwikkeld. De regio staat hierdoor internationaal op de kaart als dé voorbeeldregio voor waterstof.

 

Lees meer op de site van New Energy Coalition


stercore gaat groen gas fabriek bouwen

Stercore hield een pitch op New eMMergy 2019. Over hun plannen om mest om te zetten naar groen gas en Bio-Based Carbon zónder schadelijke emissies. Ruim 3 maanden later gaat  het Drentse bedrijf STERCORE B.V. de innovatieve mestvergassingsinstallatie bouwen in Emmen.


Nog dit jaar start de bouw van de eerst groen gas-fabriek in Emmen; de productie zal na ongeveer twee jaar op gang komen. Ruim 24.000 huishoudens kunnen in de toekomst profiteren van het door STERCORE geproduceerde groen gas.

 

Lees hier het hele persbericht