New eMMergy 2013

In oktober 2013 werd de eerste editie van New eMMergy georganiseerd. Een tweedaags evenement met een congres- en beursdag. Schaliegas was opportuun in 2013 en was dan ook het onderwerp van het congres. Het veel besproken onderwerp werd door deskundigen vanuit allerlei invalshoeken belicht. Wilt u weten welke  inhoudelijke bijdrages de sprekers leverde? Hieronder vindt u alle sprekers met bijbehorende presentaties.

Johan Atema, NAM

Innovaties en ontwikkelingen komende 10-20 jaar


Rien Herber, hoogleraar Geo-energie
Ruimtelijke ordening van de ondergrond - kan dat wel en hoe moet dat dan?

 

Rene Peters, directeur TNO-Energy
Argumentenkaart TNO


Henk Duyverman, directeur Cuadrilla Resources
Economisch belang nieuwe bedrijfstak en nieuwe technologie


Rob de Wijk, directeur Centrum voor Strategische Studies
Strategische en geopolitieke waarde van Schaliegas

 

Peter Salverda, Omgevingsmanager Vitens

Schaliegas en veilige drinkwatervoorziening


Linda Steg, hoogleraar sociale psychologie
Acceptatie en struikelblokken nieuwe energiebronnen