Op 17 mei 2017 werd het derde New eMMergy congres gehouden in Emmen. De rode draad van dit congres was nieuwe energie. 

 

De komende decennia zullen de olie en gas velden op de Noordzee leeg raken en wordt de infrastructuur overbodig. Of niet? Is er nog een functie voor de platforms, pijpleidingen en legen velden? EBN heeft een Masterplan Decommissioning and Re-use. Is het mogelijk de infrastructuur 'opnieuw' te gebruiken? Moeten de on- en offshore operators en serviceproviders inzetten op de transitie naar nieuwe koolstofarme energiebronnen? Zoals geothermie? Of is waterstof de nieuwe energiebron waarbij gebruik gemaakt kan worden van de huidige onshore infrastructuur? En vraagt dit dan ook om nieuwe regelgeving en normeringsafspraken? Of kan de olie- en gassector haar decennialange kennis en ervaring inzetten om tot normeringsafspraken te komen? Internationaal gebeurt er ook van alles. Een nieuwe president in de VS met een nieuw energiebeleid: hoe beïnvloedt dit internationale afspraken in de olie- en gaswereld? 

 

Alle ins en outs over deze onderwerpen zijn aan bod gekomen tijden het derde New eMMergycongres op 17 mei 2017. Hieronder kunt u alle presentaties van deze dag nalezen. 

 

Keynotes programma New eMMergy 2017

 

EBN, Berend Scheffers, directeur Technology

Decommissioning and Re-use in Nederland

 

TNO, Rene Peters, directeur Gas Technology TNO

Hergebruik  olie- en gasinfrastructuur. 

Wat is mogelijk?

 

Platform Geothermie, Frank Schoof, voorzitter

Wat is het potentieel  in NL voor geothermie, 

Wat is het alternatief? En wat kan de olie- en gassector ermee?

        

NEN, Jarno Dakhorst consultant Energie

Nieuwe energie vraagt om nieuwe afspraken           

                  

TU Delft, prof Ad van Wijk en lid Noordelijke Innovation Board.

Vergroening en versterking noordelijke energiesector door waterstof?

 

Den Haag Centrum voor Strategische Studies, 

Rob de Wijk, non-executive director

Geopolitieke impact traditionele- versus nieuwe energiebronnen, kansen en bedreigingen.