Marcel Eileling, Fuhler Wegenbouw

fuhler wegenbouw

Fuhler Wegenbouw is een familiebedrijf, dat sinds 1938 bestaat en inmiddels staat de 3de generatie aan het roer. Bij Fuhler willen ze waar mogelijk nadelige milieueffecten beperken, door continu te verbeteren op het gebied van energie-efficiency en het verminderen van de uitstoot van CO2. Dat betekent dat actief gekeken wordt waar het mogelijk is gebruik te maken van alternatieve brandstoffen en groene stroom. Waterstof is een van die alternatieve brandstoffen waar naar gekeken wordt.

 

Je vertelde dat jullie bezig zijn met planvorming om jullie wagenpark CO2 neutraal te laten rijden. Zijn jullie nog aan het begin van de planvorming voor een duurzaam CO2 neutrale bedrijfsvoering of hebben jullie al duidelijke ideeën?

 

Marcel: “We zijn in de afrondende fase bezig van het uitbreiden en vergroenen van het kantoor. We zijn nu van het gas af en verwarmen het gebouw door middel van lucht-water-warmte met een WTW installatie. We hebben de daken gevuld met zonnepanelen, zodat we genoeg stroom opwekken voor dit warmtesysteem en de verlichting en zelfs nog terug leveren aan het net. Onze machines zijn voorzien van Tier IV final  en Tier V motoren. De vrachtauto’s hebben Euro 6 motoren. Ik verwacht dat deze machines en auto’s in de (nabije) toekomst zullen worden geproduceerd met waterstofmotoren”.

 

IK VERWACHT DAT DEZE MACHINES EN AUTO’S IN DE (NABIJE) TOEKOMST ZULLEN WORDEN GEPRODUCEERD MET WATERSTOFMOTOREN.

 

“Lichtere machines en gereedschappen, zoals trilplaten en stampers kunnen uitstekend door accu’s worden gevoed. Probleem is echter dat er nog weinig materieel te verkrijgen is op dit gebied. Datgene wat al op de markt is heeft het nadeel dat het nog peperduur is (met name waterstofmotoren) of voorzien zijn van accu’s die binnen enkele uren leeg zijn. Het is het kip en ei verhaal; de ontwikkelingen komen pas goed op gang als er vraag naar is. Mijns inziens kan dit versneld worden door het verstrekken van subsidies. Ons plan is om in ieder geval nieuwe stampers aan te schaffen op accu’s.”

 

Een wagenpark op waterstof, dat vraagt nogal een omschakeling. Technisch, en hoe kom je aan waterstof op je terrein. Wat zijn je stappen?

 

“Waar we in geïnteresseerd zijn op korte termijn is een personenauto op waterstof. Uiteraard moet er dan een tankstation in Emmen of directe omgeving voorhanden zijn. Verder zijn we nieuwsgierig naar de ontwikkeling van kleine waterstofunits die overtollig stroom van de zonnepanelen kunnen omzetten in waterstof. Voor het grote materieel volgen we de ontwikkelingen in de markt.

 

Waar heb je behoefte aan? Meer kennis om je plannen verder te concretiseren? Of wil je in contact komen met een producent van waterstof?

 

“In ieder geval de planning van het ontwikkelen van de waterstoftankstations in de regio en de ontwikkeling van de waterstofunits aan “huis”. Verder zijn we ook geïnteresseerd in het kunnen meedoen met de aanleg van de waterstofstations. In de jaren 80 en 90 hebben we voor BK gas heel veel gastanks ondergronds gemaakt. De ervaring in het civiele gedeelte van deze werkzaamheden hebben we.”

 

Wil je graag contact met Marcel of Fuhler Wegenbouw, mail naar Marcel Eilering; m.p.eilering@fuhler.nl