GZI Next de energiehub

 

Het terrein van NAM’s voormalige Gas Zuiverings Fabriek (GZI) in Emmen wordt omgebouwd tot de GZI Next Energiehub waar verschillende duurzame energieprojecten worden ontwikkeld. Bestaande infrastructuur wordt ingezet voor de ontwikkeling van zonne-energie, groen gas en waterstofprojecten.

Harry Eshuis, Business Opportunity Manager Waterstof voor NAM, stond aan de wieg van het initiatief om een waterstofhub op de GZI Next locatie te ontwikkelen en werkt inmiddels aan diverse waterstofontwikkelingen in Nederland.

 

  Harry, het gaat voortvarend op het GZI Next terrein. Het zonnepark is al aangelegd. Is de volgende stap de bouw van de waterstoffabriek?

 

De eerste stap van de GZI Next Energiehub is inderdaad gezet en er wordt nu hard gewerkt aan de volgende stappen. Dat is de bouw van een publiek toegankelijk waterstofvulpunt, waar QBuzz al voor heeft ingeschreven om met tien waterstofbussen te komen tanken. Daarnaast komen er klanten met trucks en er is natuurlijk ruimte voor meer klanten. In het ontwerp wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met lange vrachtwagens. Het vulpunt draagt bij aan de haalbaarheid van de waterstoffabriek. Verder is het belangrijk dat er in de komende maanden zekerheid komt over de realisatie van de waterstofleiding naar Emmtec en er voldoende afname vastgelegd kan worden.

  • Wat is de planning?

Het waterstofvulpunt wordt op dit moment verder uitgewerkt en we verwachten dat het begin 2022 gebouwd wordt.

  • Hoeveel waterstof kan straks geproduceerd worden?

In eerste instantie wordt gewerkt aan een waterstoffabriek van 10MW, die 4000 kilo groene waterstof per dag kan produceren. Daarnaast wordt opschaling verkend. Dit maakt ook de ontwikkeling van nieuwe zonne- en windparken in congestiegebied mogelijk en een lagere kostprijs van de groene waterstof. Tevens kan een grotere elektrolyser mogelijk restwarmte leveren voor groen gasproductie of aan warmtenetten in Emmen, die nu onderzocht worden.

 

  • Voor wie is de waterstof geschikt om te gebruiken?

Voor iedereen die waterstof wil gaan gebruiken!

Het unieke van het GZI Next project in Emmen is dat er verschillende markten worden gekoppeld. Naast het verduurzamen van de lokale industrie (in eerste instantie op het Emmtec Industry en Business Park) en mobiliteit (Qbuzz), praten we met logistieke bedrijven, maar ook met MKB en initiatieven voor regionale pilots voor onderwijs, onderzoek en innovatie met waterstoftoepassingen. Via tube trailers  (vrachtwagens die waterstof kunnen vervoeren over de weg) en ook het leidingnet is het mogelijk om groene waterstof te leveren aan geïnteresseerde partijen elders in Nederland zoals de waterstofwoonwijk Hoogeveen, industrie of andere waterstoftankstations.

  • Hebben jullie al afnemers voor jullie waterstof?

Ja, er zijn diverse afnemers, maar er zijn nog wel extra afnemers nodig om de investering in de waterstoffabriek zeker te kunnen stellen. Wij verwelkomen  graag meer afnemers zodat we de opschaling kunnen doorzetten en daardoor de kosten en daarmee de prijs van groene waterstof kunnen verlagen.

  • Als dit project succesvol is , gaan jullie dan meer waterstof produceren op andere locaties?

 De GZI Next Energy Hub is de eerste locatie waar NAM haar energiehub concept in praktijk brengt en in samenwerking met een consortium van publieke en private partijen verschillende duurzame energiethema’s ontwikkelt. Elke locatie heeft zijn eigen dynamiek en kansen voor de energietransitie.

 

In Emmen bleek dat de thema’s zon, biogas en waterstof de beste combinatie waren. Dankzij de reeds genomen investeringsbesluiten van Shell in het zonnepark en het waterstofvulpunt wordt de energiehub steeds concreter. Samen met partijen zoals Emmtec, Gasunie, Shell, Engie en EBN werken we aan de realisatie van de overige componenten van de GZI Next Energy Hub, ondersteund door NEC, provinicie Drenthe en gemeente Emmen.

De duurzame energiethema’s en betrokken bedrijven zullen verschillen per energiehub. We zijn ervan overtuigd dat er nog meerdere gaan volgen, want het energiehub concept werkt als een springplank om duurzame energieprojecten te versnellen. Door hergebruik van de bestaande olie- en gasinfrastructuur is opschaling eenvoudig mogelijk en worden kosten gereduceerd. 

  • Als bedrijven geïnteresseerd zijn in jullie waterstof, met wie nemen ze contact op?

In ons team is er veel ervaring met de kansen die waterstof biedt voor verschillende sectoren. Bedrijven die graag willen verkennen welke potentie groene waterstof voor hun business heeft, kunnen met mij contact opnemen tijdens de matchmakesessies tijdens New eMMergy of nu al met mijn collega Frank Hekman Frank.Hekman@shell.com