H2-Fifty, Havenbedrijf rotterdam

Erik van der Heijden werkt als business opportunity manager bij het Havenbedrijf Rotterdam.
Hij is betrokken bij een aantal grootschalige waterstofprojecten die op dit moment in de haven van Rotterdam worden ontwikkeld. Zoals H2-Fifty: de bouw van een 250 MW electrolyser, een gezamenlijk project van BP, Nouryon en het Havenbedrijf. BP gaat de waterstof in principe gebruiken voor zijn raffinaderij in Rotterdam, maar er wordt ook nagedacht voor het gebruik voor duurzame mobiliteit

 

Het H2-Fifty project komt in het zogenaamde conversiepark, een speciaal terrein dat het Havenbedrijf op de Maasvlakte aanlegt voor electrolysers van verschillende bedrijven. Ook  een fabriek voor groene waterstof die Shell eind 2023 in gebruik wil gaan nemen, komt op dit terrein.

 

Conversiepark

Het conversiepark biedt mogelijkheden voor bedrijven die op grote schaal groene waterstof willen gaan produceren of gebruiken! Het conversiepark ligt aan zee en de daar gemaakte waterstof gaat per pijpleiding naar de gebruikers. Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam gaan die pijpleiding gezamenlijk aanleggen. Deze hoofdtransportleiding door de haven sluit in de toekomst dan aan op de nationale backbone voor waterstof die Gasunie ontwikkelt. De fabrieken voor groene waterstof en de pijpleiding zijn onderdeel van een reeks projecten voor productie, import, gebruik en doorvoer van waterstof waaraan het Havenbedrijf Rotterdam met verschillende partners werkt. Faciliteren van bestaande en met name ook nieuwe bedrijven is daarbij leidend, ofwel zoals Erik zegt:

 

 

 “De haven van Rotterdam wil de transitie maken van een fossiele naar een duurzame haven en waterstof is daarvoor essentieel. De haven wil via het conversiepark de vestigingsdrempel voor bedrijven die groene waterstof gaan produceren zo laag mogelijk maken door alle noodzakelijke utilities centraal aan te bieden; zeg maar een plug-and-play concept voor electrolysers.”

 

Alle reden dus om de mogelijkheden van waterstofproductie of -afname met Erik door te spreken.

 

Import en export waterstof

Wanneer waterstof op grotere schaal wordt gebruikt in industrie, transport en verwarming is de verwachting  dat de binnenlandse vraag naar waterstof het aanbod gaat overstijgen en dat geldt ook voor het Duitse achterland. Dat betekent dat straks waterstof geïmporteerd moet worden. De strategisch gelegen Rotterdamse haven geldt nu op basis van fossiele brandstoffen als de energiehaven van Noordwest-Europa, en kan die rol op basis van de import-, export- en doorvoer van waterstof ook in de toekomst blijven vervullen.  De infrastructuur zoals terminals en pijpleidingen zijn immers al aanwezig.

 


Erik vertelt alles over H2-Fifty project tijdens de waterstofmarktplaats op 19 november on-stage. Wilt u in gesprek met Erik over de mogelijkheden van productie of afname waterstof, dat kan tijdens de matchmakesessies aan het einde van het congres.

 


Nu alvast contact met Erik? HTC.Heijden@portofrotterdam.com