Ben Tubben                                                       Willem de Vries

Projectleider Qurion                                         Projectleider GroenLeven

 

Sinnewetterstof oosterwolde

SinneWetterstof Oosterwolde: de ontwikkeling van een pilotinstallatie die duurzaam geproduceerde elektriciteit omzet in groene waterstof. In gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet toereikend is, kan toch grootschalige zonne-energie gerealiseerd worden. Met een elektrolyser wordt zonne-energie omgezet in waterstof, op momenten dat er een overschot aan zonne-energie wordt teruggeleverd aan het net. Zo kan de duurzaam opgewekte energie in duurzame vorm lokaal opgeslagen worden. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van mobiliteit.

 

Ben Tubben van Qurion en Willem de Vries van GroenLeven zijn alle twee nauw betrokken bij dit project.

 

Wat is jullie ervaring tot nu toe met waterstof productie ?

 

Ben: “Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van het project in Oosterwolde. De contracten voor aankoop van electrolyser en compressor zijn  afgerond. Dilemma bij dit soort projecten is wanneer heb je zekerheid. Zekerheid over afzet, tegen welke prijs en is realisatie van een dergelijk systeem dan verantwoord. We hebben gemerkt dat veel mensen het hebben over het toepassen van groene waterstof, maar dat in de praktijk de markt er nog nauwelijks is. Een initiatief om vraag en aanbod van groene waterstof te matchen juichen we dan ook zeer toe. Absoluut.  Na een tijd zoeken hebben we nu wat leads waarmee we onze proef ook echt concreet kunnen maken, maar ik zie overal dat deze onzekerheid projecten ook ophoud”.

 

Wordt er al concreet waterstof gemaakt? En zo ja, hoeveel waterstof maken jullie/ gaan jullie maken?

 

De waterstofconversie faciliteit wordt juni – juli 2021 opgebouwd in Oosterwolde. Naar verwachting wordt in sept 2021 de eerste waterstof geproduceerd.

 

We maken waterstof met een zuiverheid van minimaal 99,998 %”

 

Voor wie is de waterstof geschikt om te gebruiken?

 

Ben:  “We maken waterstof met een zuiverheid van minimaal 99,998 %, geschikt voor mobiliteit. Het liefst zouden we de waterstof lokaal afzetten, echter omdat de markt voor groene waterstof in het algemeen nog pril is slaan we de geproduceerde waterstof op in tubetrailers waarmee het gemakkelijk te transporteren is naar een afnemer. Niettemin hebben we goede hoop dat tenminste een gedeelte van het waterstof lokaal  binnen een straal van 30-50 km kan worden afgezet.

Hebben jullie al afnemers voor jullie waterstof?

 

Willem: “Op dit moment lopen gesprekken met 5 partijen. 3 daarvan lijken zich ook echt te willen/kunnen committeren aan een grotere jaarlijkse afname. Ik kan helaas de namen van deze partijen nog niet noemen. We voorzien 100 ton op jaarbasis te gaan produceren”.

 

Als dit project succesvol is, gaan jullie dan meer waterstof produceren op andere locaties?

 

Ben: “De installatie wordt opgebouwd als pilot om te leren hoe een dergelijk installatie ingezet kan worden zowel voor congestiemanagement ten behoeve van de netbeheerder en mogelijk aansluitwijze van zonneparken waar het anders niet mogelijk zou zijn. Voor zonneparkenontwikkelaars  (of wind-) kan juist de diversiteit in markten (elektriciteit of groene waterstof) interessant zijn om investeringen in waterstofproductie units te verantwoorden. Dit zijn vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden.  Mogelijke scenario’s zijn naast toepassen op andere locaties ook het uitbreiden van de waterstof productie in Oosterwolde. Dit onderzoek zal ons inderdaad leren of waterstof produceren naast zonneparken een oplossing is”. Het kan zijn dat we dit als onderdeel van onze bedrijfsvoering gaan zien in de toekomst.

 

Waterstofproductie als onderdeel van onze bedrijfsvoering?

 

Wilt u meer weten over dit waterstofproject en/of interesse heeft in de geproduceerde waterstof? Dan kunt u contact opnemen met Willem de Vries, willemdevries@groenleven.nl,  06-83249443