Summit engineering


Summit Engineering is een start-up van 1,5 jaar jong en bestaat inmiddels uit een team van gedreven medewerkers. De passie van Summit is: "Bijdragen aan een CO2 vrije wereld. Wij helpen bedrijven en overheden om de uitstoot te verminderen". Monique van der Leij is projectleider en business developer bij Summit Engineering  en vertelt wat zij kunnen betekenen voor organisaties/bedrijven die bezig willen gaan houden met verduurzaming:

  • Monique, jullie helpen overheden en bedrijven  om de uitstoot te verminderen. Hoe doen jullie dat?

Wij helpen verduurzamen makkelijker te maken door overheden en bedrijven te begeleiden in dit proces.  Dat doen we door te kijken naar de ambities en vanuit daar terug te redeneren. Door middel van consultancy, business development en projectmanagement gaan we dan samen die ambities realiseren zoals bijvoorbeeld het bouwen van een waterstoftankstation, waterstof productie via elektrolyse, waterstofopslag/transport en waterstof in de mobiliteit. We kunnen daarbij voortborduren op jarenlange kennis en ervaring binnen de energiewereld en op onze grote flexibiliteit.

  • Als ik als bedrijf of overheid in een oriënterende fase ben, ofwel we weten nog niet goed waar we moeten beginnen en dus sowieso nog geen uitgewerkte plannen. Kunnen jullie ze dan ook helpen structuur aan te brengen?

We kunnen partijen bij iedere stap van het proces helpen; van het in kaart brengen van de huidige situatie c.q. ambities en het uitwerken van de mogelijkheden, tot en met het project management. We gebruiken hiervoor niet alleen onze eigen kennis en ervaring, maar waar nodig ook die van ons netwerk. 

  • En als er al wel een duidelijke visie of plan is, maar niet de mankracht, kennis of precieze knowhow hebben voor de realisatie? Kunnen ze jullie dan ook inschakelen?

Absoluut. Wij hoeven natuurlijk niet bij iedere stap betrokken te zijn. We zien vaker dat bedrijven al wel een (vergevorderd) idee hebben, maar dat het niet goed lukt om dit naar het volgende niveau te brengen. Wij hebben ruime ervaring in project management en hebben een breed netwerk. Daar waar wij niet de expertise in huis hebben, verbinden wij gemakkelijk met partijen die deze expertise wél hebben.

  • Wie / welke bedrijven zouden zeker tijdens de match make sessies met jullie in gesprek moeten gaan?

Bedrijven en overheden wanneer zij behoefte hebben aan nieuwe visies/ideeën, hulp zoeken om een project van de grond te krijgen of op zoek zijn om verbinding te leggen met andere partijen zoals producenten of afnemers van waterstof.

  •        Als een lezer nu alvast contact met jullie wil, waar mogen ze een mail heen sturen?

Daarvoor kunnen ze contact met mij opnemen via  monique@summitengineering.nl