New EMMergy

kEYNOTE 7 november Marjan van loon

President-Directeur Marjan van Loon  spreekt over de rol van Shell in de Nederlandse energietransitie -  met een actieve rol in het ontwikkelen van nieuwe brandstoffen, het stimuleren van duurzame energie en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen”

 

 

 

 

 

new emmergy 2019

SAMENWERKEN IN DE ENERGIETRANSITIE

 lustrumcongres: 7 november 2019

 

Samenwerken in de regio, landelijke, Europees en mondiaal.

In Noord-Nederland zijn al veel initiatieven ontwikkeld om de energietransitie te versnellen door nieuwe energiebronnen te ontwikkelen. Zoals de inzet op waterstof in Groningen en GZI-Next in Emmen. Krachten worden gebundeld in de New Energy Coalition.

Open innovatie en samenwerking tussen kennispartijen, bedrijfsleven en overheden is gericht op het toepassen en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

 

Via netwerksessies tijdens New eMMergy wordt actief gewerkt aan kansen voor het bedrijfsleven te participeren in de ontwikkelingen van de energietransitie.


 

 

keynote 7 november david smeulders

Duurzame energie: denk Europees, handel lokaal

Professor David Smeulders  is voorstander van de energietransitie maar hij pleit voor realisme: “Overschakelen op duurzame elektriciteit is uiteraard de juiste richting, maar we moeten eerst zorgen dat we voldoende duurzame energie kunnen opwekken en opslaan en dan pas het gas loslaten”.