New EMMergy

New energy landscape

New Energy Landscape 

 

17 Oktober jl. was de vierde editie van het van het New eMMergy congres. Als er een branche is waar alles heel snel verandert is het de olie/ gasbranche. Dat maakten de keynotesprekers duidelijk. Van Jan Rotmans die, zoals hij zelf schreef in een twitterbericht, de olie- en gasbranche ten grave droeg tijdens het congres. Tot en met Rob de Wijk die schetste dat de rol van olie nog lang niet uitgespeeld is.

 

Alle bijdragen van de sprekers zijn te downloaden

 

 

GZI NEXT

Biogasfabriek in Emmen

 

Tijdens het New eMMergy congres ondertekenen vertegenwoordigers van NAM, EBN, Gasunie, GTS, Engie, Ludan, Greenpark, New Energy Coalition en de gemeente Emmen de intentieverklaring GZI Next Groen Gas. In deze intentieverklaring spreken de partijen af om de haalbaarheid te onderzoeken hernieuwbaar gas - dat geproduceerd wordt uit biomassa door vergisting of vergassing - in te voegen in het bestaande aardgas netwerk. 

Re-use

 

NexStep heeft in juli het Re-Use & Decommissioning rapport 2018 uitgebracht.

 

Op basis van data van de verschillende olie- en gasproducenten in Nederland brengt dit rapport in kaart wanneer de infrastructuur en installaties beschikbaar komen voor ontmanteling. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om deze infrastructuur en installaties in te zetten voor de energie transitie.

Lees verder