New EMMergy

Gastheer Guido Rink, wethouder economie gemeente Emmen

 Ik vind het belangrijk dat innovatie en samenwerking in de energietransitie wordt aangejaagd. Ik ben dan ook trots op de inhoud van deze lustrumeditie. Samen met andere partijen zetten wij ons in om Emmen hierin voorloper te laten zijn. Ik hoop dat bedrijven tijdens New eMMergy inspiratie opdoen om samen verder te bouwen aan de energietransitie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUURZAAM SAMENWERKEN, DUURZAAM HANDELEN, DUURZAAM INVESTEREN

new emmergy 2019

       LUSTRUMCONGRES 7 NOVEMBER 2019
Een succesvolle energietransitie vraagt om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Samenwerken door het delen van kennis. Samenwerken aan innovatieve oplossingen. Samenwerken in klein verband, in groot verband, in triple-helix verband! Waar liggen de kansen voor uw bedrijf of organisatie om mee te bouwen aan de energietransitie? Laat u inspireren door de keynotes, kennissessie en netwerksessies tijdens New eMMergy.


kEYNOTE tON DE jONG mANAGING DIRECTOR ecn.tno

Samenwerken in de energietransitie

 

De energietransitie is van iedereen én van niemand. Het is morgen én vandaag. Sommigen menen dat innovatie en technologie de oplossing is. Anderen wijzen op (bottom-up) maatschappelijke actie en (top-down) regelgeving. En er is ook een economisch perspectief: de transitie gaat door de portemonnee en biedt (nieuwe en andere) bedrijvigheid. Alleen lukt het niet. Een effectieve, betaalbare en toekomstbestendige energietransitie vraagt om samenwerkingsverbanden, bestaande, maar ook nieuwe, soms verrassende. Lange termijn plannen werken vaak niet. Samen aan de slag gaan, experimenteren en leren blijkt wel te werken: groot denken, klein beginnen en opschalen zodra dat kan.